NAŠE METODY, JAK ROZVÍJET ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

1) v hodinách čtení provozujeme GAUČINK
= zážitkové čtení v učebně vybavené pohodlnými sedačkami a křesly

2) od roku 2002 vydáváme školní časopis Bublanina
a TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU je volitelným předmětem

3) O knížkách, které čteme hovoříme
s nejlepšími českými spisovateli: