ZŠ Bánov v obraze
2013-09-02_zahajeni_sk-roku   
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo v pondělí 2. září 2013 v 8:00 v sále ZŠ Bánov.

Vše začalo zpěvem naší státní hymny. Z hostů byli přítomni pan starosta Mgr. Zbyněk
Král a pan farář P. Jan Mach. Deváťáci uvedli na pódium prvňáčky, které tak představili
starším spolužákům. Poté následoval program s třídními učiteli ve třídách.