ZŠ Bánov v obraze
2013-09-05_stmelovani-2.a   
Ve čtvrtek 5. září 2013 vyrazila třída 2. A na Skaličky.
Zahráli jsme si hry na stmelování kolektivu, rozvoj důvěry a
spolupráce mezi dětmi. Příjemným zpestřením dopoledne byla
ukázka výcviku psa pod vedením pana Viktorína a štěňátka,
která přivezli rodiče žáka Mikoláška Kašného. Také jsme
opékali špekáčky. Přišli se za námi podívat i rodiče žáků.
Děkuji všem za pomoc při opékání a velký dík patří manželům
Kašným a p. Viktorínovi, kteří připravili dětem zajímavou
podívanou.

fota a text: Mgr. Romana Münsterová