ZŠ Bánov v obraze
2013-12-05_mikulase   
čtvrtek 5. prosince 2013

Děkujeme Veronice Červenákové, Báře Mandíkové, Lussy
Rezkové, Simči Chovancové, Zdeňku Kročilovi, Petru Guryčovi,
Milanu Pláškovi, Petru Matějíčkovi a Lucii Horňákové. Za co?
No to je, milé děti, tajné :)

fota: Lucie Horňáková 7. A