ZŠ Bánov v obraze
2014-01-30_zapis   
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2014 (43)
čtvrtek 30. ledna 2014

Děkujeme všem, co se aktivně zúčastnili zápisu, tedy předně
paním učitelkám prvního stupně, výchovné poradkyni,
ředitelce a učitelkám z MŠ, žákům z Filmového kroužku ZŠ
Bánov a nakonec především žákům 8. A, kteří pod vedením
třídní učitelky nacvičili k zápisu pohádku Sůl nad zlato

Věříme, že se zápis, jak rodičům, tak především dětem,
líbil.

fota: Lucie Horňáková 7. A