PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŚIKANĚ

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s důležitými informacemi, které se týkají všech zúčastněných školního vzdělávání ( žáci-rodiče-pedagogové-další instituce).
Naše škola začala již před třemi lety pracovat na preventivním programu proti šikanování, protože jsme si stanovili jako jednu z priorit našeho školního výchovně vzdělávacího programu zdravé a bezpečné sociální klima školy.
V rámci vzdělávání v této oblasti jsme se přihlásili do programu MIŠ (minimalizace šikany).
To, co jsme zatím dokázali uvést do praxe, ukazuje, že jsme nastoupili správnou cestu. Spousta práce je však ještě před námi. Velmi důležitá je účinná spolupráce s Vámi, rodiči. Chceme, abyste pochopili, o co se snažíme. Chceme, abyste se přesvědčili, že bez Vás to nedokážeme. Proto chceme, abyste měli pravdivé a použitelné informace.      Projekt minimalizace šikany

      Krizový scénář při výbuchu šikany

      Školní program proti šikanování

      Projekt "MIŠí děti tvoří reklamní kampaň STOP ŠIKANĚ"


                                              Dvacatero rodičům

 1. Pomozte svému dítěti vybrat cíl, abyste mu zviditelnili cestu budoucnosti.
 2. Oceňujte každé úsilí dítěte.
 3. Pozorně naslouchejte svému dítěti, než vyřknete soud.
 4. Respektujte city svého dítěte, nezraňujte je, nezesměšňujte je.
 5. Každý den najděte něco, za co své dítě pochválíte, oceníte jeho snahu.
 6. Podělte se s dítětem také o svůj citový zážitek.
 7. Vytrvejte v pomoci svému dítěti při výběru správné volby (zájmový kroužek, hudební nástroj, sportovní aktivity…).
 8. Učte své dítě, že je víc než jen jeho tělo.
 9. Dělejte s dítětem legraci, nebraňte se humoru - je přece kořením života.
 10. Předávejte dítěti to nejlepší ze sebe sama.
 11. Okamžitě reagujte, když se dítě začne podceňovat, začne o sobě pochybovat, povzbuďte ho.
 12. Zcela jasně dejte dítěti najevo svoji důvěru a pěstujte v něm odpovědnost při plnění úkolů ve škole i v rodině.
 13. Pomozte dítěti řešit jeho problémy, učte ho samostatnému řešení problémů, které zvládne.
 14. Umožněte dítěti podílet se na každodenním rodinném rozhodování.
 15. Nikdy dítě neurážejte, neoslovujte ho urážlivě.
 16. Nepodceňujte své dítě, veďte ho k sebevědomí, že je osobnost.
 17. Neptejte se dítěte, po kom je, je po vás.
 18. Formulujte své požadavky srozumitelně a přesně.
 19. Mluvte otevřeně o tom, co od svého dítěte očekáváte.
 20. Ukazujte dítěti svou velikou l á s k u .      Minimální preventivní program ve šk. roce 2008/2009
      Minimální preventivní program ve šk. roce 2009/2010
      Minimální preventivní program ve šk. roce 2010/2011