Správní zaměstnanci školy

     Školní jídelna

Věra Mahdalová, vedoucí ŠJ
Eva Lekešová, vedoucí kuchařka
Dagmar Elšíková, kuchařka
Eva Střelcová, kuchařka

     Údržba školy

Pavel Hauerland, školník
Renata Mahdalová, uklízečka
Ludmila Křížová, uklízečka
Jana Madajová, uklízečka