Školní jídelna

Vedoucí šk. jídelny: Věra Mahdalová
tel: 572 646 260, e-mail: vera.mahdalova@zsbanov.uhedu.cz

Pokyny ke školnímu stravování

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
přečtěte si prosím Vás velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny.

Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři ŠJ. K ní kromě základních údajů vyplní závazně STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI – dny, ve kterých bude chodit na obědy. Je možná varianta chodit denně nebo určité dny v týdnu.
Za zálohu 35,- Kč si strávník zapůjčí čipovou kartu, která se po ukončení stravování za nepoškozenou kartu vrací.
Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit kartu novou.

Podle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. má strávník nárok na odebrání stravy pouze v jeho přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ze zdravotních důvodů – nemoc. V případě nemoci bude první den neodebraný oběd účtován jako dotovaný a další dny jako nedotovaný (včetně režijních nákladů ). Proto je v zájmu každého strávníka, aby svou nepřítomnost a požadavek na odhlášení stravy v době nemoci nahlásil včas telefonicky, prostřednictvím zák. zástupce na tel. č. 572 646 260 do 8.00 hodin na daný den. Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel a již hotový oběd je možné odebrat do vlastního jídlonosiče.
Nepřítomnost, která je předem známá (rovnátka, zubař, výlet, očkování …) musí být odhlášena nejpozději den předem z důvodu normování počtu jídel – neodhlašuje se ráno! Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

KategorieCena dotovaného oběda Nedotovaný oběd
1H 7 - 10 let24,- Kč45,- Kč
2H 11 - 14 let26,- Kč47,- Kč
3H 15 a více let28,- Kč49,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok trvá od 1.září do 31.srpna.
Stravné je placeno zpětně bezhotovostním převodem z bankovního účtu k 20. dni v měsíci (za září v říjnu…).
Při neprovedení platby z účtu musí být stravné doplaceno hotově v kanceláři ŠJ. Strávník, jehož rodiče nevlastní účet, bude za obědy platit hotově vždy k poslednímu dni v měsíci ( za září: 28. – 30.9.).

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

Pevně věříme, že jste pečlivě tento text přečetli. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv Vaše připomínky řešit přímo osobně
v kanceláři ŠJ, případně telefonicky na čísle 572 646 260.

Mahdalová Věra, ved.ŠJMgr. Suchý Jiří, ředitel školy


Řád školní jídelny

Školní stravování žáků

Pokyny ke školnímu stravování žáků

Alergeny