Školská rada


Na základě zákona č. 561/2004 Sb. proběhly v červnu 2009 volby do školské rady na další funkční období. Školská rada byla zřízena na naší ZŠ dne 29. 6. 2006. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Školská rada

Školskou radu zřizuje zřizovatel, tj. v případě naší ZŠ obec. Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na devět, z nichž třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu zvolili pedagogičtí pracovníci a třetinu zvolili zákonní zástupci žáků.

Členy školské rady jsou:
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školní rok 2009/2010


1. zasedání Školské rady
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

Školní rok 2010/2011

4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady
6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady

Školní rok 2011/2012

8. zasedání Školské rady
9. zasedání Školské rady
10. zasedání Školské rady

Školní rok 2012/2013

11. zasedání Školské rady
12. zasedání Školské rady

Školní rok 2013/2014

13. zasedání Školské rady
1. zasedání Školské rady

Školní rok 2014/2015

2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

Školní rok 2015/2016

4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady

Školní rok 2016/2017

6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady
1. zasedání Školské rady

Školní rok 2017/2018

2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

Školní rok 2018/2019

4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady