Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Suchá
e-mail: zdenka.sucha@zsbanov.uhedu.cz


Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele.
Poradenská činnost je zaměřena na:
- péči o děti se specifickými poruchami učení
- péči o děti zdravotně znevýhodněné
- péči o děti s poruchami chování
- poskytování informací z oblasti kariérového poradenství
- spolupráci s poradenskými zařízeními:
     Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod
     Speciálně pedagogické centrum Zlín
     Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
     Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště