INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDYOznámení ředitele školy k zápisu 3. 4. 2018 [.pdf]

Ukázka našeho zápisu do 1. třídy [.pdf]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ [.pdf]

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání [.doc]

Žádost o odklad povinné šk. docházky [.doc]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
doporučujeme rodičům ke čtení:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ)

Kuliferdovo desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál RAABE)

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro šk. rok 2018/2019