Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ Bánov | 12. 12. 2019

    • 14. 12 2019
VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ Bánov | 12. 12. 2019

VÁNOČNÍ AKADEMIE
ZŠ Bánov | 12. 12. 2019

VIDEO JE ZDE

Na školní vánoční akademii ZŠ Bánov vystoupilo všech 13 tříd naší školy, Filmový kroužek ZŠ Bánov a Školní dětský folklorní soubor Kuřátko. Kromě vnější prezentace školy a posílení sounáležitosti mezi rodiči a školou, vnímáme několikatýdenní proces přípravy akademie především jako prostředek k tvorbě co nejlepšího klimatu jednotlivých třídních kolektivů, potažmo i atmosféry v celé škole.

Nadšené reakce žáků za pódiem těsně po vystoupení, jejich rozzářené oči - vypovídající o pocitu štěstí z dobře odvedené společné práce se spolužáky i třídním učitelem, nás utvrzují v tom, že je to dost dobrá metoda.

Děkujeme všem! - žákům, učitelům a rodičům, protože bez přispění všech by taková školní akademie nemohla vzniknout.

Speciální poděkování žákům: Tereze Čubíkové a Tereze Mahdalové za moderování, Viktoru Vajdíkovi a Petru Johaníkovi za zvuk a obraz, Robinu Řepišťákovi, Šimonu Mahdalovi, Samu Bujákovi a Julii Šimkové za práci kulisáků! VL