Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Walking the Talk

                 Walking                        

Prostřednictvím projektu "Walking the Talk" chceme docílit toho, abychom vyvolali u studentů pozitivní přístup k učení tím, že navrhneme kombinaci vyučovacích metod (tradičních a objevitelsko-zážitkových) s využitím prvků teorií učení v různých vyučovacích předmětech. Vyučovací hodiny zaměřené na outdoorové vzdělávání budou obsahovat nejenom teoretické informace týkající se určitého tématu jak z přírodovědných, tak i humanitních předmětů, ale nabídnou i praktické rady pro ty, kteří by tyto vyučovací hodiny chtěli využít ve své výuce.

www stránky projektu 
facebook projektu


Mezinárodní setkání | Livadeia, Řecko | 18. – 22. 11. 2019

AKTIVITY | vyučované objevitelsko-zážitkovými metodami