Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. proběhly v červnu 2009 volby do školské rady na další funkční období. Školská rada byla zřízena na naší ZŠ dne 29. 6. 2006. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tj. v případě naší ZŠ obec. Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na devět, z nichž třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu zvolili pedagogičtí pracovníci a třetinu zvolili zákonní zástupci žáků.

Školská rada:

vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programůschvaluje výroční zprávu o činnosti školyschvaluje školní řád a navrhuje jeho změnyschvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žákůpodílí se na zpracování koncepčních záměrů školyprojednává návrh rozpočtu školy na následující rokprojednává inspekční zprávy České školní inspekcepodává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství


2009/2010
členové Školské rady
Mgr. Martina Pavlíčková - předsedkyně, Ing. Marie Fremlová, Mgr. Jarmila Kolková, Mgr. Jana Herberková,
Vladimíra Polanská, Lenka Švestková, Antonín Malý, Martina Wampulová a Luděk Vavrys

1. zasedání Školské rady
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

2010/2011
4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady
6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady

2011/2012
8. zasedání Školské rady
9. zasedání Školské rady
10. zasedání Školské rady

2012/2013
11. zasedání Školské rady
12. zasedání Školské rady

2013/2014
13. zasedání Školské rady


2013/2014
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lenka Švestková,
Lucia Brnková, Alena Kubišová, Ing. Marie Fremlová, Luděk Vavrys a Ing. Adam Guryča

1. zasedání Školské rady

2014/2015
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

2015/2016
4. zasedání Školské rady
5. zasedání Školské rady

2016/2017
6. zasedání Školské rady
7. zasedání Školské rady


2016/2017
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lucia Brnková,
Ing. Marie Fremlová, Moravcová Hana, Bc. Vystrčilová Pavla, Luděk Vavrys a Mgr. Borák Petr

1. zasedání Školské rady

2017/2018
2. zasedání Školské rady
3. zasedání Školské rady

2018/2019
4. zasedání Školské rady

2018/2019
členové školské rady
Mgr. Jana Herberková - předsedkyně, Mgr. Lenka Švehlíková, Mgr. Vlastimil Ondra, Lucia Brnková,
Ing. Marie Fremlová, Moravcová Hana, Bc. Vystrčilová Pavla, Mgr. Nováková Kateřina a Dr. Ing. Ivo Vystrčil, MBA

1. zasedání Školské rady