Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • INFORMACE

    • 07. 05 2020
INFORMACE

Vážení rodiče žáků 1. stupně,
děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci při distanční výuce. Nyní je třeba, abyste se pečlivě seznámili s PŘEDPISEM K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ BÁNOV VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH, zvážili potenciální rizikové faktory a vyhodnotili, zda máte/nemáte zájem o účast svého dítěte.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě do školy půjde, nejlépe obratem zašlete:
1) PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH PŘI OBNOVENÉ PREZENČNÍ VÝUCE NA PRVNÍM STUPNI ZŠ BÁNOV
2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Toto Vaše rozhodnutí musí být konečné. Upozorňuji, že z organizačních důvodů budeme moci vytvořit maximálně pět 15členných školních skupin. Jakmile budeme mít konečný seznam všech přihlášených žáků, obdržíte nejpozději ve středu 20. května další informace ohledně zařazení svého dítěte. Prioritní nadále zůstává dle požadavků MŠMT distanční výuka a naše personální kapacity jsou omezeny a limitovány rizikovými faktory. 

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a spolupráci. Věřím, že se nám společnými silami podaří letošní školní rok úspěšně zakončit.

Přeji nám všem dostatek energie, hodně zdraví a těším se, až budeme fungovat za normálních podmínek.

Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy

P. S. Koho zajímají obecná pravidla pro všechny školy vydaná MŠMT, nalezne je - ZDE.